อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา สิ่งสำคัญที่ต้องทำ

ก่อนที่เราจะเล่นกีฬา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหน สิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับต้น ๆ เลย คือ การอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัปนั้นเอง เพราะหากไม่มีการอบอุ่นร่างกายแล้วละก็ อาจจะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บได้ง่าย รวมทั้งประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาก็จะลดลงอีกด้วย ซึ่งการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬานั้นก็จะมีประโยชน์มากมาย ที่จะทำให้การเล่นกีฬาของเรามีความปลอดภัยมากขึ้น coverpopjs จึงรวบรวม อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา สิ่งสำคัญที่ต้องทำ ที่ทุกคนจะได้รู้ถึงประโยชน์และโทษหากไม่อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา ส่วนจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย 

อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา สิ่งสำคัญที่ต้องทำ

ความสำคัญของการอบอุ่นร่างกาย

ก่อนอื่นต้องมารู้จักกับความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายก่อน ซึ่ง การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) เป็นการทำให้ร่างกายพร้อมที่จะเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ รวมทั้งระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เพิ่มความสามารถในการแสดงทักษะทางการกีฬา ลดปัญหาการบาดเจ็บที่กำลังประสบอยู่ และป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวายเฉียบพลัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาและออกกำลังกายทุกครั้ง

ความสำคัญของการอบอุ่นร่างกาย

ประโยชน์ของการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

การอบอุ่นร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นไม่ควรละเลย ซึ่งการอบอุ่นร่างกายจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกายจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อตื่นตัวและมีความยืดหยุ่นได้ดี จึงช่วยลดการเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อในระหว่างการเล่น

2. การอบอุ่นร่างกายควรใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ก่อนการเล่นกีฬาทุกครั้ง ซึ่งท่าที่เหมาะสมก็อย่างเช่น การซิทอัพ การวิ่งเยาะ ๆ เป็นต้น และควรทำการยืดกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่า 20 นาที

3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาของคุณให้ดีขึ้น เพราะการอบอุ่นร่างกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อตื่นตัวและลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บ จึงทำให้คุณสามารถฝึกซ้อมกีฬาได้อย่างเต็มที่

4. ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในทันทีหัวใจจะทำงานหนัก ซึ่งเป็นการเสี่ยงที่อาจทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันได้

ประโยชน์ของการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

ดังนั้น ก่อนการเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายของเรามีความปลอดภัย ก็ควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาหรือออกกำลังทุกครั้ง โดยสามารถอบอุ่นร่างกายด้วยท่าเบสิก หรืออาจจะปรึกษาครูผู้ที่ทำการฝึกซ้อมและโค้ชก็ได้ว่าควรใช้ท่าไหนอบอุ่นร่างกายดี

โทษของการไม่อบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

นอกจากการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาจะให้ประโยชน์แล้ว ดังนั้นการไม่อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาก็จะส่งผลเสียและเป็นโทษได้เช่นกัน ซึ่งมีดังนี้

1. ลดประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา จะทำให้เล่นกีฬาได้ไม่เต็มความสามารถ เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมที่จะเล่น

2. มีโอกาสที่จะบาดเจ็บในการเล่นกีฬามากขึ้น โดยเฉพาะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น รวมทั้งระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ การเป็นลม หมดสติ หน้ามืด เวียนศีรษะ หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย และทำให้เสียชีวิตได้

3. ลดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ระบบหายใจ และระบบประสาท เป็นต้น

4. สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ลดลง เช่น ความแข็งแรง ความเร็ว ความคล่องแคล่ว ความอ่อนตัว เป็นต้น

5. เกิดภาวะความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลว่าร่างกายไม่พร้อม เมื่อร่างกายทำงานหนัก ทำให้ร่างกายเกิดภาวะเครียด กล้ามเนื้อตึง การเคลื่อนไหวไม่ดี บางครั้งทำให้หมดแรงได้ง่าย ๆ

6. เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อและเอ็นได้ง่าย เพราะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เกิดความตึงมากที่สุด โอกาสที่บาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะเล่นกีฬา

โทษของการไม่อบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา

ดังนั้น การที่ไม่อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาหรืออกกำลังทุกครั้ง จะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บอย่างมาก จนอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเลยก็ได้

ทั้งหมดนี้คือ ความสำคัญ ประโยชน์ และโทษของการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬากัน ซึ่งจะเห็นว่าทั้งประโยชน์และโทษนั้นมีมากมาย แต่โทษกลับส่งเสียอย่างร้ายแรงที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ หากไม่อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาทุกครั้ง